Berita terkini
SEJARAH PUASA ASYURA DAN KEUTAMAAN ASYURA

Apa saja keutamaan puasa Asyura dan bagaimanakah sejarahnya ?

 

Sejarah puasa Asyura

Asyura adalah hari kesepuluh pada bulan Muharam .merupakan hari yang sangat mulia .Menyimpan sejarah yang mendalam dan tak bisa untuk di lupakan.

Dalam satu riwayat sahabat Ibnu Abbas berkata “Nabi tiba di kota Madinah dan dia mendapati orang orang Yahudi sedang berpuasa Asyura .Nabi bertanya : puasa apa ini? mereka menjawab”Hari ini adalah hari yang baik .Hari dimana Allah telah menyelamatkan Bani Israil dari kejaran musuhnya ,maka Musa berpuasa pada hari ini sebagai rasa syukurnya kepada Allah .Dan kami pun ikut berpuasa .Nabi pun berkata kepada mereka “ Kami lebih berhak terhadap Musa dari pada kalian ,akhirnya nabi berpuasa dan memerintahkan kepada manusia untuk berpuasa.

Nabi Muhammad SAW dalam berpuasa Asyura mengalami empat fase:

 

Fase pertama : Beliau berpuasa di Makkah dan tidak memerintahkan manusia untuk berpuasa.

Sayyidatuana Fatimah R.A menuturkan dahulu orang Quraisyi berpuasa pada masa Jahiliyah dan Nabi pun berpuasa Asyura pada masa Jahiliyah .Tatkala beliau hijrah ke Madinah beliau tetap berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan kepada manusia untuk berpuasa .Ketika puasa Ramadhan telah diwajibkan ,beliau berkata “Bagi yang hendak berpuasa  pada hari Asyura silahkan ,bagi yang tidak juga tidak mengapa.

Fase kedua : Tatkala beliau datang di Madinah dan mengetahui bahwa orang Yahudi berpuasa Asyura ,beliau memerintahkan manusia agar berpuasa.Sebagaimana keterangan dari Sahabat Ibnu Abbas .Bahkan Rasulullah SAW menguatkan perintahnya dan sangat menganjurkan sekali ,sampai sampai para sahabat melatih anak anaknya untuk berpuasa.

Fase ke tiga :Setelah diturunkanya kewajiban puasa Ramadhan ,beliau tidak lagi memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa Asyura dan juga tidak melarang dan membiarkan perkaranya menjadi sunnah.

Fase keempat : Pada akhir hayatnya nabi bertekat untuk tidak hanya puasa pada hari Asyura saja,namun juga menyertakan hari tanggal sembilan Muharam(tasu’a) agar berbeda dengan puasanya orang orang Yahudi.

Keutamaan Asyura

1) Menghapus dosa dalam satu tahun.

Dalam suatu riwayat dikatakan bahwa barang siapa yang menjalankan puasa Asyura maka ia akan di ampuni dosa dosa dalam satu tahun.Hal ini dikarnakan kemulian hari tersebuat serta kemulian dari bulan Muharam itu sendiri.

2) Nabi sangat bersemangat untuk puasa Asyura.

Ketika bulan Muharam datang ,hari yang paling di tunggu tunggu oleh nabi ialah hari kesepuluh pada bulan Muharam( Asyura ).Dan Nabi pun pada hari itu sangat antusias dan bergembira sekali untuk menjalankan puasa Asyura.

3) Hari dimana Allah telah menyelamatkan Bani Israil dan nabi nabi terdahulu.

Perlu kita ketahui bahwa di hari Asyura nabi Adam AS diterima taubatnya oleh Allah SWT.Nabi Nuh diselamatkan dari banjir bandang juga pada hari itu.Nabi Ibrahim diselamatkan dari kobaran api raja Namrudj.Nabi Musa di selamatkan dari kejaran Firaun dan bala tentaranya serta tenggelamnya firaun dan pasukannya di lautan lepas.Nabi Yunus di lepaskan dari Ikan yabg telah menelanaya juga pada hari Asyura.Nabi Isa di angkat ke langit,di selamatkan dari kejaran kejaran kaumya yang ingin menyalib.Itu semua terjadi pada hari Asyura.

4) Dahulu diwajibkan.

Sebelum puasa Ramadhan diwajibkan kepada umamat ,puasa Asyura lebih dahulu diwajibkan untuk dilaksanakan .Dan tidak hanya itu, ummat nabi terdahulu juga di wajibkan untuk melaksanakannya.

5) Jatuh pada bulan Muharam.

Muharam merupakan salah satu bulan yang dimulyakan oleh Allah SWT.Sampai sampai di bulan ini Allah mengharamkan ummat Muslim untuk berperang sebagai bentuk memuliakan bulan ini.Tak hanya itu, di bulan ini ummat nabi Muhammad sangat di anjurkan untuk memperbanyak  sodaqoh,memberi terhadap anak yatim serta dianjurkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah SWT.

 

by: Abdul Majid Muhdlor

Facebook Comments

About the author

Related Post

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *